Komission asetus (EY) N:o 1831/96, annettu 23 päivänä syyskuuta 1996, GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta