Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma (Konsolidētā versija)#Trešā daļa - Kopienas politika .#XVIII SADAĻA - Pētniecība un tehnoloģijas attīstība .#165. pants