Cauza C-687/17 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 noiembrie 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Comisia Europeană, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacia (Recurs – Ajutoare de stat – Ajutoare acordate de autoritățile neerlandeze pentru realizarea și introducerea unei platforme TenderNed referitoare la atribuirea electronică a contractelor de achiziții publice – Decizie prin care se declară că măsura nu constituie un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE)