Predlog SKLEP SVETA o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije