Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā