Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu