Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим