Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu