Valsts atbalsts – Apvienotā Karaliste – Valsts atbalsts SA.31479 (11/C – ex 11/N) – Valsts atbalsta pasākumi par labu Royal Mail – Aicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ