Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1486, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 muuttamisesta vertailusalkkujen ja raportointiohjeiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$