Értesítés azon vállalkozások számára, amelyek 2010-ben ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek a 2010-es évre kvótát kívánnak igényelni ezen anyagok laboratóriumi és analitikai célú felhasználására