Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, waqt is-66 sessjoni tal-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar dwar l-adozzjoni ta' emendi għall-Anness VI tal-Konvenzjoni MARPOL, fir-rigward tal-posponiment tal-istandards għall-emissjonijiet tal-NOx tal-Livell III