Rakstisks jautājums E-2157/05 Erik Meijer (GUE/NGL) un Kartika Liotard (GUE/NGL) Komisijai. kodolenerģijas mazo nozīmi oglekļa dioksīda emisiju mazināšanā un finanšu iniciatīvām jaunas atomelektrostacijas celtniecībai Somijā