Mål T-462/16: Talan väckt den 22 augusti 2016 – Portugal mot kommissionen