Vec T-462/16: Žaloba podaná 22. augusta 2016 – Portugalsko/Komisia