Дело T-462/16: Жалба, подадена на 22 август 2016 г. — Португалия/Комисия