Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2019/1542 (2019. gada 26. marts) par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu