Forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter