Komisijas Lēmums ( 2011. gada 6. jūnijs ) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai gaismas avotiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3749) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2011/331/ES)