Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące aplikacji pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w odniesieniu do ochrony danych 2020/C 124 I/01