Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2014/2154(INI))