Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2014/2154(INI))