Klausimas raštu P-0728/05 Richard Falbr (PSE) Komisijai. Dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento su bendromis nuostatomis 92 straipsnio dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo