Regulamentul (CE) nr. 171/2009 al Comisiei din 4 martie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru usturoi în subperioada 1 iunie - 31 august 2009