2009 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 171/2009 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2009 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.