Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9970 — Cordes & Graefe/FACQ) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 121/03