Zadeva C-273/06: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 26. januarja 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien — Avstrija) — Auto Peter Petschenig GmbH proti Toyota Frey Austria GmbH (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Konkurenca — Sporazum o distribuciji motornih vozil — Izjema po skupinah — Uredba (ES) št. 1475/95 — Člen 5(3) — Odpoved dobavitelja — Začetek veljavnosti Uredbe (ES) št. 1400/2002 — Nujnost reorganizacije distribucijske mreže)