Cauza C-273/06: Ordonanța Curții (camera a șaptea) din data de 26 ianuarie 2006 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de Handelsgericht Wien — Austria) — Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH (Articolul 104 alineatul (3) paragraful 1 din Regulamentul de procedură — Concurență — Acord de distribuție a autovehiculelor — Exceptare pe categorii — Regulament (CE) nr. 1475/95 — Articolul 5 alineatul (3) — Rezilierea de către furnizor — Intrare în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1400/2002 — Necesitatea unei reorganizări a rețelei de distribuție)