Lieta C-273/06: Tiesas (septītā palāta) rīkojums 2006. gada 26. janvārī ( Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Auto Peter Petschenig GmbH pret Toyota Frey Austria GmbH (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Konkurence — Līgums par mehānisko transportlīdzekļu izplatīšanu — Atbrīvošana pa kategorijām — Regula (EK) Nr. 1475/95 — 5. panta 3. punkts — Līguma pārtraukšana no piegādātāja puses — Regulas (EK) Nr. 1400/2002 stāšanās spēkā — Nepieciešamība pārveidot izplatīšanas tīklu)