Asia C-273/06: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 26.1.2007 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Auto Peter Petschenig GmbH v. Toyota Frey Austria GmbH (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Kilpailu — Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskeva sopimus — Ryhmäpoikkeus — Asetus N:o 1475/95 — 5 artiklan 3 kohta — Tavarantoimittajan toimesta tehty irtisanominen — Asetuksen N:o 1400/2002 voimaantuloa — Jakeluverkon uudelleenjärjestäminen)