2007/493/CE: Decizia Comisiei din 7 februarie 2007 privind sistemul de ajutoare N C 34/2005 (ex N 113/2005) în temeiul Legii nr. 17/2004 (articolul 60) a regiunii Sicilia pe care Italia intenționează să îl pună în aplicare [notificată cu numărul C(2007) 284] (Text cu relevanță pentru SEE)