2007/493/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 2007 , valtiontukiohjelmasta, jonka Italia aikoo toteuttaa Sisilian aluelain nro 17/2004 60 artiklan nojalla, C 34/2005 (ex N 113/2005) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 284) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)