2007/493/EÜ: Komisjoni otsus, 7. veebruar 2007 , abikava nr C 34/2005 (ex N 113/2005) kohta, mida Itaalia kavatseb rakendada Sitsiilia maakonna seaduse nr 17/2004 artikli 60 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 284 all) (EMPs kohaldatav tekst)