Norādījumi par to, kā valstu iestādes apspriežas ar Eiropas Centrālo banku par tiesību aktu projektiem