Sag T-394/18: Rettens kendelse af 16. december 2019 – Kipper mod Kommissionen (Selvstændig tjenesteyder ved Kommissionen (free-lance) – ansøgning om at blive tildelt de sociale ydelser, der tildeles til tjenestemænd i kategori B – inkompetence)