Věc T-394/18: Usnesení Tribunálu ze dne 16. prosince 2019 – Kipper v. Komise („Nezávislý poskytovatel služeb Komisi (free-lancer) – Návrh směřující k přiznání sociálních dávek přiznávaných úředníkům kategorie B – Nedostatek pravomoci“)