Zadeva T-835/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2020 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX) (Znamka Evropske unije – Preklic izpodbijane odločbe – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)