Vec T-835/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. septembra 2020 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX) („Ochranná známka Európskej únie – Späťvzatie napadnutého rozhodnutia – Zánik predmetu sporu – Zastavenie konania“)