Cauza T-835/19: Ordonanța Tribunalului din 30 septembrie 2020 – CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX) („Marcă a Uniunii Europene – Revocarea deciziei atacate – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)