Zaak T-835/19: Beschikking van het Gerecht van 30 september 2020 — CrossFit/EUIPO — Hochwarter (CROSSBOX) (“Uniemerk – Herroeping van de bestreden beslissing – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)