Asia T-835/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 30.9.2020 – CrossFit v. EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX) (EU-tavaramerkki – Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen – Oikeusriita on menettänyt kohteensa – Lausunnon antamisen raukeaminen)