Kohtuasi T-835/19: Üldkohtu 30. septembri 2020. aasta määrus – CrossFit versus EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine – Vaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)