Rakstisks jautājums E-0708/10 iesniedza Zbigniew Ziobro (ECR) Komisijai. Klimata pārmaiņu ietekme uz darbavietām