Lieta T-27/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. februārī — US Steel Košice pret Komisiju