Spēcīgas un rezultatīvas valsts cilvēktiesību iestādes problēmas, daudzsološas prakses piemēri un iespējas