Rakstisks jautājums E-4232/09 iesniedza Bill Newton Dunn (ALDE) Komisijai.Microsoft atbilstība ES noteikumiem