Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/334 (2021. gada 23. februāris) par rīkojuma projektu, ko Rumānija paziņojusi attiecībā uz informāciju par augļu un dārzeņu virsmapstrādi ar pesticīdiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 1096) (Autentisks ir tikai teksts rumāņu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)