Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9794 – Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 167/03