Rakstisks jautājums E-0834/07 iesniedza Syed Kamall (PPE-DE) Komisijai. To britu ārstu diskriminācija, kuri studējuši ārpus Eiropas Savienības