Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas paziņojums Reaģējot uz krīzi Eiropas autorūpniecībā COM(2009) 104 galīgā redakcija